Romfigur

En romfigur (eller "romlegeme") er en geometrisk figur som ikke begrenser seg til planet men som har utstrekning i tre dimensjoner.

Noen vanlige romfigurer er pyramider, prismer, sylindre, kjegler og kuler. Disse forklares kort her, men har også sine egne sider.

pyramider

En pyramide er en romfigur som består av en mangekant som "bunn" og for øvrig trekanter som har sidekanter i bunnen som grunnlinje og møtes i et punkt ("spiss").

flickr:5342947533

Se 3d-modeller hos learner.org.

prismer (herunder kuber)

Et prisme er en romfigur sammensatt av mangekanter. To av mangekantene må være like og danne toppflate og bunnflate i prismet. Mellom topp- og bunnflate er det firkanter. Det er ikke noe krav om at noen av vinklene skal være rette. Et prisme hvor sidekantene står vinkelrett på bunnflata kalles et rett prisme. En kube er et prisme hvor alle sidekantene er kvadrater.

flickr:5342965867

Ofte vil det, som i figuren, kunne være flere mangekanter som kan defineres som toppflate og bunnflate.

Se 3d-modeller hos learner.org.

sylindre

En sylinder er en figur som består av to parallelle elliptiske endeflater (gjerne sirkler) og en krum overflate som binder endeflatene sammen.

Dersom linja fra midtpunktet på den ene endeflata til midtpunktet på den andre står vinkelrett på begge endeflatene, har vi en rett sylinder (som på figuren).

flickr:5343590840

kjegler

En kjegle består av en sirkelformet grunnflate, et punkt (toppunktet) over grunnflata og alle linjestykker som går fra et punkt på sirkelen til toppunktet. Hvis toppunktet ligger rett over midten på grunnflata (altså hvis vi kan oppreise en normal i midtpunktet på grunnflata og treffe toppunktet), kaller vi kjegla en rett kjegle (som på figuren).

flickr:5342996533

kuler

Ei kule består av alle punkter som har den samme avstanden til et gitt sentrum.

flickr:5343006789
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License