Sammensatt tall

Et sammensatt tall er et positivt heltall som kan skrives som et produkt av to eller flere positive heltall større enn 1. For eksempel er 6 et sammensatt tall, fordi det kan skrives som produktet av 2 og 3.

Positive heltall som ikke er sammensatte tall og ikke er 1, er primtall.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License