Sankt Peters lek

Sankt Peters lek er beskrevet slik av Viggo Brun: "På en sjøreise skal det på et fartøy ha vært 15 jøder og 15 kristne og Peter. Det ble storm, og det ble besluttet å kaste 15 mann over bord. Sankt Peter stilte opp mennene i denne rekkefølgen i en ring: KKKK JJJJJ KK J KKK J K JJ KK JJJ K JJ KK J. Hver niende mann skulle kastes over bord (telt fra venstre). Denne lek har værtt meget utbredt. På utallige runestaver finner man ovenstående serie innrisset, med forskjellige tegn for K og J. P. Planberg skrev i 1784: "För ålderdomens skull utsättes på Stafven St. Peters lek, hvormed de gamle sig roat"."[1]

Bibliography
1. Brun, Viggo: Alt er tall, Universitetsforlaget 1964.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License