Sannsynlighetsbegrep

Vi sier gjerne at vi har tre forskjellige typer sannsynlighetsbegrep:

Det er vanlig å veksle mellom disse i arbeid med sannsynligheter, men det er viktig at elevene får forståelse for at de henger sammen - for eksempel kan vi godt bruke sannsynlighet basert på relativ frekvens for å sannsynliggjøre om vår subjektive sannsynlighetsvurdering har noe for seg, eller bruke teoretisk sannsynlighetsmodell til å finne ut om det vi har forsøkt oss fram til kan være riktig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License