Sekstallsystem

Sekstallsystemet er et posisjonssystem med seks symboler: 0, 1, 2, 3, 4 og 5.

Når vi kommer til tallet "seks" har vi gått tom for symboler, så vi skriver dette som 10 ("en sekser og ingen enere". De første tallene i tallrekka blir dermed: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 100, 101, 102, 103, 104 osv. Vi ser at plassverdiene i dette systemet blir 1 (lengst til høyre i heltall), så 6, deretter 36, så 216 osv.

Vi får følgende multiplikasjonstabellen i dette tallsystemet:

5 5 14 23 32 41
4 4 12 20 24 32
3 3 10 13 20 23
2 2 4 10 12 14
1 1 2 3 4 5
x 1 2 3 4 5

Eksempel på addisjon:

flickr:5351975040

Eksempel på multiplikasjon:

flickr:5351361813

Eksempel på divisjon:

flickr:5351361849

Se også femtallsystem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License