Sekstant

En sekstant er et instrument for å måle vinkelen mellom siktelinjene til to punkter. Sekstanten har vært mye brukt blant annet for å bestemme vinkelen mellom horisonten og himmellegemer for å kunne navigere. Den har også vært mye brukt av landmålere.

"Den ble oppfunnet i 1731 og erstattet astrolabiet og kvadranten. Sekstanten har form som en sirkelsektor, sjetteparten av en sirkel, og har en siktearm hengslet til spissen. Vil man bestemme solhøyden, ser man gjennom sekstanten mot horisonten og får et bilde av sola, reflektert gjennom sekstantens speil. Derpå dreier man armen på instrumentet til bildet synes å falle i horisonten. Vinkelen som armen beskriver, er halvparten av vinkelen mellom horisonten og sola, solhøyden. Den kan avleses direkte på en skala på sekstanten."[1]

Bibliography
1. Lancelot Hogben: Tallenes trylleri, Tiden 1969.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License