Sentralmål

Et hovedspørsmål i analysen av datamaterialer er ofte hvor ”datamaterialet er plassert”, for eksempel ”hvor ligger lønnsnivået til lærere”. Da har man mange måter å svare på. Det er ikke noe poeng å kunne flest mulig slike måter, men her følger en oversikt over alle måtene som behandles i de forskjellige M1-bøkene. Man kan være oppmerksom på at det bare var typetall, median og gjennomsnitt som ble eksplisitt nevnt i L97.

Disse sentralmålene har ulike egenskaper. Spesielt er det viktig å være oppmerksom på forskjellen på gjennomsnitt og median. Siden medianen er den "midterste" verdien i materialet, sier den ingenting om størrelsen i ytterpunktene. Gjennomsnittet, derimot, tar hensyn til alle verdiene, men gir nettopp derfor ikke noe bilde av hvordan verdiene er fordelt innad i gruppa.

Eksempel:
Vi har et datamateriale med følgende verdier: 1, 2, 3, 3, 4, 10, 10, 10, 100
Hvis vi endrer tallet 100 til 1000, vil gjennomsnittet øke dramatisk, men medianen blir overhodet ikke endret.
Hvis vi derimot endrer tallet 4 til 9, vil medianen bli mer enn doblet, men gjennomsnittet blir så og si uendret.

Forskjellen mellom median og gjennomsnitt gjør at det for eksempel foreligger ulike fattigdomsdefinisjoner, litt avhengig av hva man ønsker å fokusere på.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License