Siffer

Vårt tallsystem, som er et posisjonssystem, består av sifrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og 9. Det er viktig å skille mellom begrepene tall og siffer, da disse har ulike betydninger. Sifferet er skrifttegnet vi bruker for å skrive et tall, mens tallet er det vi får når vi setter sammen sifrene. Man kan altså lage svært mange tall ved hjelp av sifre. For eksempel består tallet 5963 av sifrene 5, 9, 6 og 3. Stokker man om på sifrene, får tallet en annen verdi, fordi størrelsen av tallet avhenger av hvor sifrene er plassert.

Som lærer må man derfor være nøye med å bruke rett begrep når man snakker om tall og siffer.

I noen tilfeller er dette ekstra viktig. For eksempel er det svært uheldig å snakke om "tallet etter komma" når man jobber med desimaltall. Det er sifre etter komma, mens tallet består av sifrene både før og etter komma. Å snakke om "tallet etter komma" kan bygge opp under en misoppfatning av at desimaltall består av to tall, ett før og ett etter komma.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License