Sifferhus

Et sifferhus brukes i arbeid med posisjonssystemet, for å lære om enerplass, tierplass og etter hvert hundrerplass.

For at barna skal få en lettere forståelse av disse plassene er det smart å tegne opp et stort sifferhus på et A4-ark. Der det står hundrerplass, tierplass og enerplass. Om vi laminerer disse arkene kan de brukes ofte med tusj som kan viskes bort. På denne måten kan vi jobbe med posisjonsystemet i hele klassen. Du skriver opp et regnestykke på tavla, og elevene skal sette opp regnestykket i de riktige delene av huset på det laminerte arket. De holder opp arket, og du kan se hva elevene har gjort. Å bruke et slikt sifferhus bevisstgjør elevene på å tenke over de ulike posisjonene (spesielt i regnestykker, da mange ofte setter enerne på hundreplassen).

Bruk av sifferhus er vist i denne videoen:
Skole i praksis: Posisjonssystemet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License