Simon Stevin

Simon Stevin (1548 – 1620) var en flamsk matematiker og ingeniør.

Han er i dag blant annet kjent for å ha utviklet en notasjon for desimaltall som bidro til at denne formen for tall fikk gjennomslag.

Litteratur

Engelsk Wikipedia: Simon Stevin
Gjone, Gunnar: Simon Stevin (1548-1620) og desimalene. Tangenten 2/1998.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License