Sjutallsystem

Sjutallsystemet er et posisjonssystem med sju symboler: 0, 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Når vi kommer til tallet "sju" har vi gått tom for symboler, så vi skriver dette som 10 ("en sjuer og ingen enere". De første tallene i tallrekka blir dermed: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65 66, 100, 101, 102, 103, 104 osv. Vi ser at plassverdiene i dette systemet blir 1 (lengst til høyre i heltall), så 7, deretter 49, så 343 osv.

Vi får følgende multiplikasjonstabellen i dette tallsystemet:

6 6 15 24 33 42 51
5 5 13 21 26 35 44
4 4 11 15 22 26 33
3 3 6 12 15 21 24
2 2 4 6 11 13 15
1 1 2 3 4 5 6
x 1 2 3 4 5 6

Eksempel på addisjon:

flickr:5351975094

Her ser vi at 3+4 er sju, som skrives 10 (en sjuer og ingen enere) i sjutallsystemet. Altså skriver vi 0 på enerplassen og 1 i mente på sjuerplassen. På sjuerplassen får vi at 6+2+1 er ni, som skrives 12 (en sjuer og to enere) i sjutallsystemet. Vi skriver 2 på sjuerplassen og fører 1 i mente på førtiniplassen (han som har laget figuren har visst glemt å skrive det opp, men har husket å regne det med). På førtiniplassen får vi 1+1 som er to, og det skrives lykkeligvis 2.

Eksempel på multiplikasjon:

flickr:5351975110

Eksempel på divisjon:

flickr:5351361919

Se også femtallsystem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License