Skuddår

Jorda bruker ca. 365 dager på å gå ei runde rundt sola, derfor har et år 365 dager.

Helt presis bruker jorda 365 dager, 5 timer, 48 minutter og 47 sekunder på ei runde rundt sola.

Dersom man gjør minutter og sekunder om til timer får vi 5,8 timer. Det vil si at jorda bruker ca. 365 dager og 5,8 timer rundt sola. Derfor setter man inn et skuddår hvert fjerde år. Ganger man 5,8 timer med 4 får man 23,2 timer som nesten er et døgn. Fordi man ganger med fire får vi en ekstra dag hvert fjerde år. Denne kalles skuddårsdagen og faller på 29. februar. De andre tre årene har februar 28 dager og er den korteste måneden.

For å finne ut om et år var skuddårsdag kan vi dele årstallet med 4. Blir svaret et helt tall var året et skuddår. Eks: 2008:4=502. 502 er et helt tall så det vil si at 2008 var et skuddår. Dersom årstallet har et rundt hundretall må man dele årstallet på 400 for å finne ut om det var skuddår. Eks: 1800:400=4,5. 4,5 er ikke et helt tall og derfor vet vi at 1800 ikke var et skuddår. År 2400 blir et skuddår fordi 2400:4=6.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License