Slaget om faktorene

Et spill for å øve å faktorisere og prøve å finne strategi.

Slaget om faktorene
Slaget om faktorene er et spill der bruker øver på faktorisering av tall ved å spille mot datamaskinen. Brukeren velger et tall som har ubrukte faktorer. Maskinen plukker så alle ledige faktorer i tallet. Spillet avsluttes når det ikke er flere tall med ubrukte faktorer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License