Småskoletrinnet

Småskoletrinnet er en betegnelse på 1. - 4. årstrinn i grunnskolen.

Før tiårig skole ble innført (i og med L97), var det 1. - 3. årstrinn som var småskoletrinnet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License