Sosiomatematiske normer

Begrepet "sosiomatematiske normer" handler om de felles "spilleregler" og holdninger til matematikk og matematikkundervisning som dannes i et klasserom. To klasser på samme skole kan ha svært ulike sosiomatematiske normer, for eksempel slik at det i den ene klassen er forventet at det er læreren som avgjør om et svar er riktig eller ikke, mens det i en annen klasse kan være forventet at lærere og elever i fellesskap finner svar på dette i matematikken selv. Begrepet er knyttet til matematikkdidaktikerne Erna Yackel og Paul Cobb.

Se også artikkelen
Gerd Ånestad: Hvorfor endre klasseromspraksisen?, Tangenten 1/2011.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License