Speiling

Speiling om en linje

Om man skal tegne to kongruente figurer arbeider man ofte med flytting gjennom ulike former for kongruensavbildninger. Man flytter figuren fra et sted til et annet ved hjelp av bestemte regler. En kongruensavbildning gir en slags kopi av en figur hvor form og størrelse er bevart. En av formene for kongruensavbildning er speiling om en linje.

Når man speiler en figur om en linje må man avbilde hvert punkt på figuren på motsatt side av speilingslinja. Den nye figuren har like stor avstand fra speilingslinja som den opprinnelige figuren. Speilingslinja bestemmer hvordan avbildningen av den opprinnelige figuren vil komme på den motsatte siden av speilingslinja.

Eksempel:
En kan tenke et punkt A som skal speiles om en linje til punkt A'. Punkt A er 4 cm fra speilingslinja, det vil da bety at punkt A' vil komme 4 cm fra speilingslinja, men på motsatt side. Man tenker på samme måte med B og B', og C og C'. Her er et eksempel:
speiling-om-en-linje1.jpg

Når man skal speile en figur om en linje kan man bruke et speil som hjelpemiddel for å vise tydelig hvordan figuren vil se ut. Speilet plasseres da foran figuren på speilingslinja. Speilbildet man da ser i speilet er avbildningen av den opprinnelige figuren. Slik vi ser på disse bildene:

sommerfugl1.jpg sommerfugl-speil1.jpg

Mange ulike flater gir speilbilder, blant annet vann. På dette bilde ser vi hvordan vannkanten fungerer som en speilingslinje for trærne på land:

speilbilde.jpg

Digitale læremidler

Mirror

Videoer

Skole i praksis: Drageverksted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License