Språk av andre orden

Det motsatte av språk av første orden. Språk av andre orden er språk som man ikke umiddelbart kobler til sitt begrepsuttrykk, ifølge Marit Johnsen Høines sin versjon av Lev Vygotskys teorier.

I Begynneropplæringen har Høines blant annet eksemplet om Åsmundsnøret. I en klasse hadde man lite erfaring med lange lengder, og ihvertfall lite om formelle måleenheter som kilometer. Men man hadde erfaring med et snøre som Åsmund hadde fingerheklet, som man blant annet hadde strukket ut i skolegården for å se hvor langt det var. Å snakke om at noe var "to Åsmundsnører langt" var derfor språk av første orden, mens "kilometer" var språk av andre orden. Når man snakket om kilometer brukte man derfor Åsmundsnøret som oversettelsesledd.

Det er viktig å forstå at en slik oversettelse i seg selv krever konsentrasjon. Det å arbeide med et språk av andre orden kan gjøre at man ikke får til selv enkel matematikk. For å kjenne dette på kroppen kan det være nyttig å løse oppgaver som "guokte ja golbma" (hvis man ikke kan de samiske tallordene) - det tar litt tid selv om man har tallene foran seg og man faktisk behersker selve matematikken (2+3).

I sin artikkel om Piaget og Vygotsky (i Matematikk for allmennlærerutdanningen 1) bruker Einar Jahr eksemplet

(1)
\begin{align} \frac{2}{3}:4 =6 \end{align}

hvor mange voksne mennesker svarer at dette ser greit ut. Jahr argumenterer for at dette skyldes at brøk er språk av andre orden for disse. Det er ikke selve matematikken som er problematisk, men språket. Når Jahr uttrykker det matematiske innholdet med ord, for eksempel: "hvis du har to tredels liter brus og skal dele det på fire personer, blir det da seks liter på hver?", forstår alle at dette ikke er fornuftig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License