Spredningsmål

Ved enkel analyse av et datamateriale, kan man spørre seg hvor materialet ligger (for eksempel hvor mye lærere tjener, jf. sentralmål) og man kan spørre seg hvor spredt dataene ligger (er det for eksempel slik at alle lærere tjener nesten det samme, eller er det store lønnsforskjeller?) Det er dette andre spørsmålet man prøver å svare på med spredningsmål.

Spørsmålet kan presiseres (og derfor besvares) på mange forskjellige måter. Det er ikke noe poeng å være innom alle måtene, og man kan være oppmerksom på at det kun er variasjonsbredde som ble nevnt eksplisitt i L97.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License