Sputniksjokket

Sputnik 1 var den første kunstige satelitten som ble sendt ut i bane rundt jorda. Den ble skutt ut av Sovjetunionen 4. oktober 1957, og dette blir omtalt som et "sputniksjokk".

For den vestlige verden kom det som en overraskelse at Sovjetunionen var så langt framme i den teknologiske utviklingen, og dette førte til økt satsning på realfag i Vesten. Dette ga seg blant annet utslag i at man ville satse på bedre undervisning i matematikk, og man prøvde med forsøk i "moderne matematikk", som blant annet bygde på mengdelære. En hovedidé var at siden mengdelæren var ansett for å være grunnlaget for vitenskapen matematikk, burde det også være grunnlaget for matematikken elevene lærte.

Forsøkene med "moderne matematikk" falt ikke heldig ut - ikke minst undervurderte man nok viktigheten av lærernes og foreldrenes reaksjoner, og man gikk fort bort fra dem. Sputniksjokket ga likevel varige virkninger, for eksempel ved at realfagenes stilling var sterk i mange år framover.

Wikipedia: Sputnik 1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License