Standardform

Å skrive et tall ved hjelp av en tierpotens, kalles å skrive tallet på standardform. Tallet 17.000.000 er også skrevet ved hjelp av tierpotens slik: $1,7 \cdot 10^6$. Når vi skal skrive et tall på standardform skal det bestå av tall mellom 1 og 10 multiplisert med en tierpotens.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License