Standariserte og ikke-standariserte måleenheter

Standardiserte måleenheter: (SI-systemet) er et internasjonalt system for måleenheter og brukes i de fleste land i verden. Eksempel: lengde - meter, tid - sekund, areal - kvadratmeter, vekt - kilogram. Men også måleenheter som ikke er med i SI-systemet kan være standardiserte, som det britiske pund for vekt.

Ikke-standardiserte måleenheter er måleenheter som ikke har en fast bestemt lengde, for eksempel en pinne og som kan brukes som et hjelpemiddel for å måle når vi ikke har tilgjengelig eller ikke kan bruke en standarisert måleenhet. For at dette skal fungere som måleenhet, må enheten brukes i bestemt tid og sted. Pinnelengde vil variere dersom en person bruker en pinne i Oslo og en person en annen pinne i Trondheim. Dette er den største ulempen med ikke-standardiserte måleenheter.

I tillegg til standariserte og ikke-standariserte måleenheter kan det være relevant å utdype begrepet "passende måleenheter".

"Passende" måleenheter: er måleenheter som er mest passende til det arealet vi måler. Man kan vurdere om det er samsvar mellom måleenhet og måleredskap og kan velge fornuftig måleenhet ut fra målobjektet. Eksempel: når man skal måle størrelse på et rom, ville det vært mest passende å bruke kvadratmeter. Skulle man finne størrelse på en bok, ville det vært mest passende å bruke kvadratcentimeter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License