Statistikk i kunst og kultur

"Det finnes tre slags løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk", sa den britiske statsministeren Benjamin Disraeli. Denne holdningen, at statistikken kan brukes til å bevise hva som helst, kommer vel ganske ofte til uttrykk, og det er vel ikke all verdens positive skildringer av statistikere i litteraturen (dog kommer jeg umiddelbart på ”bror min” i Aukrust-bøkene…). Når Bridget Jones fører statistikk over sin vekt og sitt sigarettforbruk, er vel det mest for å vise hvor overdrevent opptatt hun er av det, og hvor komplett hun mangler evnen til å gjøre noe med det, ut over å registrere…

Statistikken kan vel heller ikke sies å være noen viktig del av kunstverdenen på samme måte som geometrien kan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License