Stieg Mellin-Olsen

Stieg Mellin-Olsen (1939-1995) var en nestor i nordisk matematikkdidaktikk. Blant hans mest kjente bøker var "Politics of mathematics education" (1987). Han er også kjent for begrepet oppgavediskurs.

Han stiftet Caspar Forlag i 1981 sammen med Marit Johnsen Høines. Forlaget har vært viktig for å utgi norsk matematikkdidaktikk, både som bøker og gjennom tidsskriftet Tangenten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License