Stigningstall

Stigningstallet til en rett linje er hvor fort den stiger - eller nærmere bestemt, hvor mye y-verdien stiger når x-verdien øker med 1.

Stigningstallet dukker opp foran $x$-leddet i formelen for den rette linja. Hvis formelen skrives $y = ax+b$ er det $a$ som er stigningstallet, mens $b$ er konstantleddet.

Det er bare rette linjer som har stigningstall i denne forstand. Imidlertid kan vi også finne ut noe om hvor sterkt en kurve stiger ved å se på den deriverte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License