Stolpediagram

Et stolpediagram er et diagram med loddrette søyler som er like brede og har like stor avstand mellom seg. Høyden på søylen viser hvor stor andel av enhetene som har en bestemt verdi. Den vannrette aksen i diagrammet viser dataene som er samlet inn, de ulike variablene og under hver enkelt stolpe skal angir man hvilken variabel stolpen viser. Den loddrette aksen har alltid tallverdier.

Undervisningsopplegg

Fart
Søylediagram

Litteratur

Om stolpediagrammer står en del i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 2.2. Litt også i Aha 6.1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License