Subjektiv sannsynlighet

Det sannsynlighetsbegrepet vi kanskje oftest brukes i dagliglivet, er det vi kaller ”subjektiv sannsynlighet”. Kall det gjerne ”synsing”. Et eksempel er spørsmålet "Ham-Kam skal møte Brann på Brann stadion i cupkamp. Hva er sannsynligheten for at Ham-Kam skal vinne kampen?", hvor en Brannpatriot kan mene (hvor meningsløst det enn virker) at Brann har størst sjanse til å vinne kampen, mens en nøytral tilskuer (som for eksempel meg), naturligvis innser at Ham-Kam har størst sjanse til å vinne. (At Ham-Kam som oftest taper kamper mot lag som Brann, mener jeg naturligvis skyldes ekstrem uflaks for Ham-Kam.) Nåvel – poenget er imidlertid at vi vanskelig kan finne noen matematisk teori som kan si oss hva ”den virkelige sannsynligheten” er i slike tilfeller, men vi kan anslå en sannsynlighet basert på hva vi tror.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License