Subtraksjon

Undervisningsopplegg

En analytisk tilnærming til tallbegrepet
Sekstiseks
Tall i trapp
Å kjøre buss

Videoer

Skole i praksis: Bussen
Skole i praksis: Introduksjon til subtraksjon med konkreter
Skole i praksis: Regneverksted
Skole i praksis: Nærmest hundre

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License