Subtraksjon av desimaltall

Subtraksjon av desimaltall inneholder de samme problemstillingene som addisjon av desimaltall. Hovedutfordringen når man kan subtraksjon av heltall er vel å forstå at man må være nøye med verdiene av de enkelte sifrene og - hvis man bruker standardalgoritmen - passer på å plassere tallene riktig over hverandre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License