Symbolsk algebra

Symbolsk algebra innebærer at man bruker symboler (for eksempel a og x) for tall istedenfor å bruke ord (retorisk algebra).

Francois Viète var den første som brukte bokstaver ikke bare for den ukjente, men også for koeffesientene i en likning.

Vi kan illustrere overgangen fra retorisk algebra til symbolsk algebra med fem eksempler:

Det må legges til at Brahmagupta og Bhaskara tidligere brukte symboler for ukjente størrelser. "De brukte for eksempel
symbolet ya for x, ya v for x² og ya v v for (x²)². [2]

Litteratur

Algebraens historie

Bibliography
1. Lancelot Hogben: Matematikk for millioner, Gyldendal 1937.
2. * Lahn-Johannessen, Marit: Indisk algebra, Tangenten 1/2006.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License