Tabeller

tabell – fra latin tabula ”bord, liste”

Eksempler på tabeller i presentasjon av datamaterialer finnes i Matematikk for lærere 11.1 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.4, og det står en del i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 2.1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License