Tallbegrep

I et godt tallbegrep ligger kjennskap til hva tallene brukes til og hvordan de forholder seg til hverandre.

Bruken av tall skiller vi gjerne inn i tre hovedtyper:
- tall som kardinaltall
- tall som ordinaltall
- tall som måltall
I tillegg kan tall brukes som navn - for eksempel når en buss kalles 31-bussen.

Tallbegrepet utvikler seg etter hvert som vi ser hvordan de forholder seg til hverandre. I tidlig matematikkopplæring blir elevene for eksempel kjent med tiervenner, noe som anses som nyttig når elevene skal begynne med addisjon og subtraksjon med tierovergang.

Tallbegrepet vil også utvide seg etter hvert som elevene møter flere typer tall. I starten arbeider elevene kun med naturlige tall, men vil etter hvert møte

Tallområdet kan senere også utvides til å omfatte også de komplekse tall.

Videoer

Skole i praksis: Dagens tall
Skole i praksis: Søskenår
Skole i praksis: Tallet er 4
Skole i praksis: Telle kongler

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License