Tallinje

Ei tallinje kan være et hjelpemiddel i matematikkundervisningen, og er da ei rett linje hvor en del tall er markert, for eksempel tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Arbeider man med negative tall også, vil man ha med disse.

Man kan også se på tallinja som mer abstrakt - som en måte å tenke på mengden av reelle tall på.

Den tradisjonelle tallinja som er beskrevet ovenfor er litt annerledes enn den tomme tallinja, som i utgangspunktet bare er ei linje uten noen markeringer, og hvor eleven skriver på de tallene som er nødvendige etter hvert.

Undervisningsopplegg for tallinje

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License