Tallmagi

I mange kulturer har spesielle tall hatt en spesiell rolle. For eksempel dukker tallet tre ofte opp i norske folkeeventyr. Tallet tre og tallet sju er også de mest vanlige i Bibelen (nevnt hhv. 79 og 87 ganger).[1]

Sirkelen er også tillagt magiske egenskaper i noen kulturer, og det samme har for eksempel perfekte tall.

Bibliography
1. Borreby, Jacob: Den Bibelske Arithmetica, København 1733, sitert i Brun, Viggo: Regnekunsten i det gamle Norge, Oslo 1962.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License