Tallsymbol

Tallsymbolene i vårt titallsystem er 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Et eller flere av dem settes sammen for å representere tall.

I andre tallsystemer brukes andre symboler. Her kan nevnes romerske tallsymbol. Se mer på http://www.matematikk.org/oss/vis.html?tid=88971 matematikk.org. I det egyptiske tallsystem brukes andre tallsymboler. Se Ask norge.com Tallenes historie.

Babylonerne var tidlig ute med bruken av tallsymboler, se hvilke symboler de brukte på matematikk.org under Babylonsk tallsystem.

Det å ta i bruk tallsymbol fra andre tallsystem, eller lage egne tallsymbol sammen med barna ved hjelp av konkreter, kan være en måte å arbeide på, for å gi nærmere forståelse av hva et tallsymbol representerer i et tallsystem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License