Tangens

tangens – trigonometrisk funksjon, forholdet mellom en gitt vinkels motstående og hosliggende katet, fork. tan fra latin tangent-, tangens, presens av tangere ”å berøre”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License