Tellemåter i ulike kulturer

På ulike språk og i ulike kulturer har man ulike måter å telle på, og arbeid med disse kan være morsomt for elevene samtidig som det gir utvidet innsikt i hvordan tallremsa er bygget opp. Det å se på ulike kulturers tellemåter kan regnes som etnomatematikk.

Systematiske tellemåter

Mandarin

mandarin teller man på en helt systematisk måte som derfor er veldig lett å lære. Tallordene fra 1 til 10 er

1
2 èr
3 sān
4
5
6 lìu
7
8
9 jiǔ
10 shí

Tallordene fra 11 til 19 er rett og slett sammensatt av ordet for ti og ordet for det siste sifret: altså er 17 "shí qī".
Tallordene fra 20 til 99 er sammensatt av ordet for antall tiere, ordet for ti og ordet for det siste sifret: altså er 27 "èr shí qī".

Vekt på tjuere (snes)

Dansk

Det mest interessante med telling på dansk er ordene for 50 (halvtreds), 60 (tres), 70 (halvfjerds), 80 (firs) og 90 (halvfems). Her ser vi at man teller i hele tjuere (tres = tre snes, firs = fire snes). Vi ser også at når man er halvveis til det neste sneset, bruker man samme konstruksjon som vi på norsk bruker når vi sier halvannen - halvveis til den andre. Altså er halvtreds halvveis til det tredje sneset (altså to og et halvt snes) og så videre.

Fransk

fransk (slik det snakkes i Frankrike) har man liknende system som på dansk. Fra 20 til 60 heter tierne vingt, trente, quarante, cinquante og soixante, men så er 70 "soixante-dix" (altså "seksti-ti"), 80 er "quatre-vingt" ("fire-tjue") og 90 er "quatre-vingt-dix" (fire-tjue-ti). Vi ser altså at tallene også her baserer seg på snes og ikke utelukkende på tiere.

To parallelle tellemåter

Norsk

På norsk har vi i flere hundre år hatt to parallelle tellemåter - en hvor enerne kommer sist og en hvor enerne kommer først. Altså: 23 kan uttales "tjuetre" eller "treogtjue". Riktignok vedtok Stortinget i 1950 at tellemåten med enere sist skulle brukes, men dette har ikke slått helt gjennom. (På tysk uttales tallene over 20 også med enerne først: 26 uttales "sechsundzwanzig".)

Telling på fingrene

Måten folk teller på fingrene varierer også mellom ulike kulturer. Her er et eksempel på fingertelling på Taiwan. Ved at man teller fra 1 til 10 på én hånd, kan man i praksis telle fra 1 til 100 når man tar to hender i bruk.

Referanse:

Wikipedia: Den nye tellemåten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License