Telleramse

bokmål starter telleramsen slik: "en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elleve, tolv…"

Barn lærer gjerne først telleramsen på lik linje med regler; de lærer ordene i rekkefølge uten å legge noen betydning i ordene. Slik kan barn "telle" til hundre uten at de behersker alle delene av telling.

Tellelæring kan du gjøre ved at du lar barna telle med øynene, peke og berøre og vise de en tallremse som er det samme som en linje fra 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Gjøre de kjent med remsa og komme med eksempler. Les eventyret "geiteskillingen som kunne telle til ti" med barna, og lag ei linje på et stort ark, sett inn hvert dyr som telles på tallremsa. Da blir barna kjent med en tallremse som er gøy. Barna kan skrive tallene på i remsa, og de kan lage en tilsvarende i sin egen bok. Du kan lære barna at de kan se etter tallet før 9 og etter 8, de kan peke på tallene, de kan ta på tallene, de kan lage tallene med seg selv som symbol.

Hvis vi skal lære barna mengder av tallene, kan de selv hente steiner eller pinner f.eks. og legge ved de forskjellige tallene. Det er viktig å se etter om barna kan dette. Hvis de er usikre må vi jobbe mer med det, kanskje ved å bruke andre konkreter som abakus, staver eller perlesnor. Men jeg tror at det også er viktig å vise barna at det er en sammenheng i norsk og matematikk. I skolebøkene er før og etter f.eks. sidene i bøkene, og at større og mindre er rundt oss f.eks. i klassen vår, vinduet er mindre enn gulvet eller tavlen er størrre enn pulten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License