Teori og praksis

Ordparet teori og praksis brukes mye i debatter om skole. Dette ordparet kan spille på mange ulike ting, for eksempel:

  • forholdet mellom det studentene lærer i fagene på høyskolen og det de lærer i praksisdelen av opplæringen, eller
  • forholdet mellom pedagogiske, didaktiske og fagdidaktiske teorier og den virkelige praksis i skolen

Teori er et verktøy for å forstå praksis og er også som oftest sprunget ut av praksis gjennom forskning på praksis.

Det er også viktig å peke på at det foregår pedagogisk praksis på høyskolene, og at det finnes rikelig med teorier i praksisdelen av opplæringen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License