Terning

(For den geometriske formen terning, se kube.)

En terning er vanligvis kubeformet, altså en romfigur sammensatt av seks like store kvadrater, men det finnes også terninger med andre former, for eksempel med 20 kanter. Standard terninger har markert en til seks prikker på sidene.

flickr:5734125280flickr:5733579009

Terninger brukes mye i spill for å få tilfeldige tall. Derfor kan terninger naturligvis brukes i undervisning om sannsynlighet. Men spill kan også brukes innen alle andre områder av matematikken.

Videoer

Skole i praksis: Terninger gjennom fire år

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License