Tetraeder

tetraeder – fra gresk tetraedros ”å ha fire sider”, fra tetra- ”fire” + hedra ”sete, side”.

Tetraedret er et av de platonske legemer og er en romfigur sammensatt av fire trekanter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License