Thales

Thales (ca. -624 - ca. -547) fra Milet var en matematiker.

I våre dager husker vi Thales fra Thales' setning, skjønt det er uvisst om han kjente den.

St. Andrews-nettstedet: Thales of Miletus

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License