Thomas Bayes

Thomas Bayes (1702-1761) var en engelsk matematiker som er mest kjent for sitt arbeid med sannsynlighetsregning.

matematikk.org: Thomas Bayes

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License