Tangenten

Tangenten er et tidsskrift for matematikklærere. Det kommer ut fire ganger i året og blir utgitt av Caspar Forlag. De fleste av årgangene er lagt ut på nett.

Tangentens hjemmeside
Bibsys

2011

2/2011

leder
Gert M. Hana: Tatami-matte
Volker Berthold: Næsehornsstenen
Frode Rønning: Symmetrier i islamske mønstre
Nils Kr. Rossing: Symmetri og ornamentikk
Torgeir Onstad: Tallet 41 — med skjulte overraskelser
Per Berggren: Fibonacci som introduktion till algebra
Mogens Hestholm, Christoph Kirfel: Fibonaccis mønsterrekke
Nils Kr. Rossing: Elevoppgave om flatedekkende mønster
Michael Naylor: Vedvarende mønstre
Leif Bjørn Skorpen: Visualisering av intervall i musikk
Anne Fyhn: Noe som følger et mønster
David Fielker: Stjernemønstre
Per E. Manne: Matematikk med et smil i 1645
Rune Herheim: Kommunikasjosmønster
Einar Jahr: Litt om gotiske katedraler

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Lisbet Karlsen og Mona Røsseland: Vi blir bedre sammen!
Gerd Åsta Bones: Barnehagekonferanse
Gerd Åsta Bones: Matematikk i barnehagen
Tor Andersen og Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS
Anne Karin Wallace: Regneark i grunnskolen
Anne-Mari Jensen: Lokallagsseminar 2011
Tommy Nordby: Lokallagsseminaret på Gardermoen
Gro Berg: Lamis Rogaland
Henrik Kirkegaard: Matematikkens dag 2011

1/2011

leder
Tim Rowland: Å undervise i elementær matematikk: ikkje så elementært likevel
Geir Olaf Pettersen: Nierprøven i lærebøker fra 1900-tallet
Gerd Ånestad: Hvorfor endre klasseromspraksisen?
Christoph Kirfel: Derivasjon uten omveier
Gert Monstad Hana: Definisjoner
Jan M. Nordbotten, Helge K. Dahle: Eit innblikk i produksjon av olje og gass
Audun Holme: Matematikkloftet Arkimedes’ død

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Astrid Bondø, Fazilat Siddiq Ullah: ReaLise
Tor Andersen: November­konferansen 2010
Terje Stenstad, Knut van der Wel: Telling med tannfelling
Jon Walstad: Matematikksenteret og Ny GIV
Anne-Gunn Svorkmo: Kengurusidene

LAMIS
Anders Sanne: Sentralstyrets sammensetning og arbeid
Kurt Klungland: Vi lykkes i Rogaland!
Marianne Maugesten: Lokallaget Østfold i samarbeid med RiR
Toril Sivertsen Bakken: Sirkelsafari
Svein H. Torkildsen: Et Ess i Ermet
Sissel Omdal Nikolaisen: LAMIS sommerkurs 2011

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License