Tierovergang

Tierovergang er å slå sammen ti enere til en tier, dele opp en tier til ti enere osv.

Tierovergang er sentralt ved addisjon eller subtraksjon med flersifrede tall. For eksempel vil man i den vanligste algoritmen addere 24+38 ved å legge sammen 4+8 først, få 12, skrive 2 og "veksle" de øvrige 10 til én tier. Dermed får man på tierplassen 2+3+1 = 6, så svaret blir 62.

Undervisningsopplegg

Monster

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License