Tiervenner

Tiervenner er et navn på sentrale tallpar: for eksempel er 1 og 9 tiervenner. Det samme er 2 og 8, 3 og 7, 4 og 6. 5 er tiervenn med seg selv. 0 og 10 kan man også kalle tiervenner.

For videre arbeid med matematikk er det nyttig å ha automatisert tiervennene. Det gjør det for eksempel enklere å foreta hoderegning: Skal vi regne ut 56 + 17, ser vi at det mangler 4 på 60 i det første leddet. Derfor: hvis vi flytter fire fra det andre leddet til det første, får vi 60 + 13 = 73.

Det er også greit å kjenne tiervenner for arbeid med perlesnor og tom tallinje.

Det er også andre venner som er nyttige i skolen. I eksemplet ovenfor er det greit å kunne "sjuervenner" også - altså å vite at hvis vi tar vekk 4 fra 7, får vi 3 igjen.

Opplegg

tiervenner
tiervennsang
Syng om tiervennene
Tiervennsang

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License