Tilfeldighet

At noe er en "tilfeldighet", eller at det skjer "tilfeldig", kan bety at det ikke er planlagt eller at vi ikke ser årsaken til at det skjer. Noen vil også si at det at noe er "tilfeldig" vil si at det ikke har noen årsak, men det er et filosofisk spørsmål om det er mulig at noe skjer uten årsak.

Tilfeldighet er i en viss forstand selve grunnlaget for sannsynlighetsbegrepet - vi snakker kun om sannsynligheter når vi ikke kjenner utfallet.

En oppgave

I Olav den Helliges saga kapittel 94 fortelles følgende historie:
”Torstein Frode sier at det var ei bygd på Hisingen som snart hadde fulgt med Norge og snart med Götaland. Nå avtalte kongene med hverandre at de skulle kaste lodd om hvem som skulle eie den; de skulle kaste terninger, og den som fikk størst tall, skulle ha den. Sveakongen kastet to seksere, og så sa han at kong Olav trengte ikke kaste. Han ristet terningene i handa og sa: ”Det er to seksere på terningene ennå, og det er ingen sak for Gud min herre å la dem komme opp.” Han kastet, og det kom opp to seksere. Så kastet Olav sveakonge, og det ble to seksere igjen. Så kastet Olav, Norges konge, og da kom det opp seks på den ene sida, men den andre gikk i stykker, så det kom opp sju på den. Da fikk han bygda. Vi har ikke hørt noe annet for¬telle fra dette møtet. Kongene skiltes som forlikte.”

a) Hva er sannsynligheten for å få dobbeltsekser tre ganger på rad, slik som Snorre forteller om?
b) Tror du at kongene i dette tilfellet ville at tilfeldigheter skulle avgjøre, eller la de en annen betydning i terningkastene?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License