Tilpassede oppgaver

En del av arbeidet med å ha tilpasset opplæring i matematikk er å lage oppgaver av som er tilpassede eller tilpassende. Altså: enten kan oppgavene være slik at de kan løses på ulike nivåer og måter, eller man kan gi ulike oppgaver til de forskjellige elevene, på ulike vanskenivåer. Å lære elevene til å justere oppgaver på egen hånd kan være en fin måte å arbeide med tilpasset opplæring på.

Oppgaver kan tilpasses på ulike måter, for eksempel:

  • variere tallene
  • gi svaret - hva er regnestykket (_ + _ = 10 istedenfor oppgaver av typen 6 + 4 = 10)
  • utvide problemstillingen (spørre "Hva hvis..?")
  • legge til flere opplysninger
  • bruke hjelpemidler (for eksempel multiplikasjonstabell hvis man trenger det, eller GeoGebra i arbeid med geometri)
  • åpne for ulike uttrykksformer

Det er viktig at lærere tydelig introduserer og legger til rette for en fleksibel bruk av matematikkboka.

Mange av oppgavene i boka kan enkelt redigeres slik at man øker vanskelighetsgraden betraktelig. Det kan være et så lite grep som å legge til ett eller flere siffer foran eller bak sifrene i boka. En oppgave som i boka lyder: 1 + 7 = _, kan ved elevens redigering bli til en oppgave som lyder: 11 + 17 =

For mange elever kan det være en terskel og skulle redigere og endre på oppgavene som står trykt i boka. Derfor må vi presisere tydelig at; "jo, det er lov og skrive i boka". Når vi gir elevene denne muligheten for differensiering, kan det åpne for kreativitet og engasjement hos eleven og de får et enda bedre læringsutbytte.

Arbeid med åpne oppgaver kan dessuten fungere differensierende.

Det finnes dessuten flere dataverktøy for raskt å lage oppgavesett på ulike nivåer, for eksempel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License