TIMSS

TIMSS er et internasjonalt forskningsprosjekt om matematikk og naturfag i grunnskolen som gjennomføres hvert fjerde år. Forkortelsen sto opprinnelig for "Third International Mathematics and Science Study", men står nå for "Trends in International Mathematics and Science Study".

Sammen med PISA-undersøkelsene, har TIMSS-undersøkelsene dokumentert at norske skoleelever presterer dårligere enn ønskelig i sentrale skolefag, og har derfor vært medvirkende til en satsning på de sentrale skolefagene i Norge.

TIMSS Norge

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License