Titallsystem

Titallsystemet (som er det tallsystemet vi bruker til vanlig) er et posisjonssystem med base ti, og med ti tallsymboler er: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 0.

Når heltall skrives i dette systemet har står symbolet lengst til høyre for antall enere, symbolet til venstre for dette står for antall tiere, så kommer antall hundrere, og så videre. Sifferet til venstre for et annet siffer har alltid er 10 ganger større verdi.

For å illustrere posisjonssystemet for barn, er abakus et praktisk hjelpemiddel. Det er også basemateriell.

Skal man skrive tall som ikke er heltall, setter man et komma etter enerplassen, og følger på med tidelsplass, hundredelsplass og så videre. Tall som er skrevet slik kalles desimaltall.

I lærerutdanningen er det vanlig å jobbe med andre, liknende tallsystemer, som femtallsystemet for at studentene skal bli sterkere bevisst de ulike aspektene ved et slikt posisjonssystem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License