Toerpotens

Toerpotenser er tall med to som grunntall og heltallig eksponent. Altså $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, ...$ eller 2, 4, 8, 16…

Toerpotenser brukes i binært tallsystem, for eksempel. Men vi kommer også fort borti toerpotenser når vi dobler eller halverer. Hvor mange A4-ark går det i et A0-ark, for eksempel? Siden A0 er det dobbelte av A1, som igjen er det dobbelte av A2 osv, kan vi bruke toerpotenser: 2, 4, 8, 16.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License